Squat Bottom Horse Hair Vase

$40.00

5 3/4" h x 3 1/2 w

Reviews